Nordalia

To doroczna prezentacja krajów skandynawskich
w kilkunastu miastach południa Polski, skierowana zarówno do dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.