Kontakt


Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. +48 61 853 41 41

 

MAPKA

Pierwsza brama wjazdowa po skręcie ze Starołęckiej w Romana Maya 
(trzeba przejechać pod rurami, uwaga na tramwaj!!!). 
Za bramą prosto, aż do budynku z żółtą fasadą po lewej stronie. 
Przed żółtym budynkiem skręcić w lewo, jechać wzdłuż budynku, 
ostatni magazyn po prawej to Zakamarki, a za rogiem wejście do biura.


Księgarnia internetowa i zamówienia:
512 464 518
handlowy@zakamarki.pl


Katarzyna Skalska
dyrektor i redaktor naczelna
501 216 549
katarzyna.skalska@zakamarki.pl

Natalia Walkowiak
dyrektor handlowa
512 464 518
natalia.walkowiak@zakamarki.pl

Tatiana Zgaińska-Filipowska
dyrektor administracyjna
512 672 844
tatiana.filipowska@zakamarki.pl

Beata Witoń
promocja, marketing i PR
780 145 120
beata.witon@zakamarki.pl

Anna Borzeskowska
promocja, marketing i PR
513 340 768
anna.borzeskowska@zakamarki.pl

Olga Kromuszczyńska
promocja, marketing i PR
501 216 928
olga.kromuszczynska@zakamarki.pl


Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000283685, kapitał zakładowy 250.000 zł wniesiony w całości, NIP: 778-144-36-34.