Duński Instutut Kultury

Duński Instytut Kultury jest pozarządową, niezależną organizacją typu non-profit. Powstał w 1940 roku. Siedziba główna mieści się w Kopenhadze. W Polsce Instytut działa od 1994 roku. Zajmuje się m.in. organizowaniem i współorganizowaniem wystaw, koncertów, pokazów filmowych, spotkań literackich, np. projektu Tabu w sztuce dla dzieci.