Komitet Ochrony Praw Dziecka

To organizacja pozarządowa. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci – ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej
i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.