Fundacja Bullerbyn

To fundacja na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, której cele polegają na wspieraniu i realizowaniu projektów, odtwarzających i podtrzymujących więzi międzypokoleniowe oraz umacniających dobre, prawidłowe relacje w rodzinie i w szkole.
Misję Fundacji widzimy w działaniach wspomagających współpracę rodziców, wychowawców, nauczycieli
i dzieci, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu do dziecka.