Zakamarki na Viva Oliva

W sobotę 20 czerwca  w godz. 12:00-18:00
zapraszamy na Święto Oliwy Viva Oliva.

Viva Oliva stanowi prezentację dorobku kulturalnego dzielnicy,
integruje lokalną społeczność i stwarza okazję
do nawiązywania prawdziwych sąsiedzkich relacji.
Zapraszamy na stoisko z Zakamarkowymi książkami.

Viva Oliva
Plac Inwalidów Wojennych
Gdańsk Oliwa