Zakamarki na Viva Oliva

W sobotę 16 czerwca  w godz. 12:00-22:00
zapraszamy na Święto Dzielnicy Gdańsk Oliwa.

Viva Oliva stanowi prezentację dorobku kulturalnego dzielnicy,
integruje lokalną społeczność i stwarza okazję
do nawiązywania prawdziwych sąsiedzkich relacji.

Zapraszamy na stoisko z Zakamarkowymi książkami.

Viva Oliva
Plac Inwalidów Wojennych
Gdańsk Oliwa