Targi Rzeczy Ładnych

W weekend 22-23 listopada zapraszamy
na Targi Rzecz Ładnych w Warszawie.

Tam w oba dni w godz. 11:00-19:00
znajdziecie Zakamarkowe stoisko,
a na nim dużo dobrych książek.

Więcej o wydarzeniu
na www.facebook.com/targirzeczyladnych.

Targi Rzeczy Ładnych
Plac Unii City Shopping
ul. Puławska 2
Warszawa