Nowa tajemnica – konkurs dla poznańskich fanów Lassego i Mai

NOWA TAJEMNICA
konkurs dla fanów Lassego i Mai

Z okazji zbliżającej się premiery filmu
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica
Wydawnictwo Zakamarki i Kino Muza ogłaszają
konkurs dla dzieci w wieku 6-10 lat z Poznania i okolic,
inspirowany serią książek Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai,
której autorami są Martin Widmark i Helena Willis.

Stwórzcie książkę,
w której przedstawione będą przygody Lassego i Mai
rozwiązujących nową zagadkę detektywistyczną.
Praca powinna zawierać minimum 4 ilustracje
i obejmować od 8 do 12 stron w formacie A5
(2 lub 3 kartki w formacie A4 złożone na pół),
z czego pierwsza strona ma pełnić funkcję okładki.

Praca Konkursowa nie może powielać przygód Lassego i Mai
znanych z książek i filmów z tymi bohaterami,
musi być nową autorską historią.

Dla zwycięzców – nagrody książkowe i bilety na premierę
ufundowane przez Wydawnictwo Zakamarki i Kino Muza.

Na Wasze prace czekamy do 24 lutego 2019 roku.

Pracę Konkursową wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym
należy wysłać na adres: Kino Muza, ul. Masztalarska 8, 61-767 Poznań
lub dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie do kasy Kina Muza
pod tym samym adresem w godzinach pracy kasy.

Wyniki zostaną ogłoszone 1 marca 2019 na www.kinomuza.pl, www.zakamarki.pl.
 
Ważne: przed przystąpieniem do konkursu przeczytajcie regulamin!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Imię i nazwisko uczestnika: ……………………………………………………………………………………………………
Wiek uczestnika: …………………………………………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………………
Kontakt do opiekuna prawnego uczestnika (nr telefonu oraz mail) ………………………………………………………………………………………………………………………………

Opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Konkursie „Nowa tajemnica – konkurs dla fanów Lassego i Mai”.

Opiekun prawny wyraża zgodę na udział w Konkursie przez Uczestnika na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu publikowanym na www.zakamarki.pl i www.kinomuza.pl , a w szczególności na udzielenie licencji, o której mowa w pkt 2.g Regulaminu Konkursu.

Data i podpis …………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „Nowa tajemnica – konkurs dla fanów Lassego i Mai”

Data ……………………………………

Podpis uczestnika .……………………………………… Podpis opiekuna prawnego .………………………………………