Muminki czy Pippi? – konkurs z Marginesami

UWAGA! UWAGA!

Wraz z Wydawnictwem Marginesy
przygotowaliśmy dla Was konkurs.

Muminki czy Pippi
– kto jest bohaterem Twojego dzieciństwa?

Napisz list do wybranej autorki
o swoich czytelniczych wrażeniach.

Do wygrania 2 zestawy książek:
Przygody Astrid – zanim została Astrid Lindgren (Zakamarki)
Tove Jansson. Mama Muminków (Marginesy)

Na Wasze listy czekamy
do 9 grudnia pod adresem
promocja@zakamarki.pl

W poniedziałek 10 grudnia
Zakamarkowo-Marginesowa komisja
wybierze 2 zwycięskie listy,
które następnie opublikowane
zostaną na fanpage’ach Zakamarków
i Marginesów na portalu Facebook.

CZEKAMY NA WASZE PRACE!


REGULAMIN:

1. Organizatorem konkursu jest Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o., ul. Dolna Wilda 32/3, 61-552 Poznań, NIP 778-144-36-34 oraz Wydawnictwo Marginesy, ul. Forteczna 1a, 01-540 Warszawa, NIP 586-121-42-77.

2. Konkurs rozpoczyna się 26 listopada 2012 i kończy 9 grudnia 2012.

3. W konkursie nie mogą brać udziału rodziny pracowników lub współpracowników wydawnictw.

4. Prace ocenia jury w składzie: Natalia Szenrok-Brożyńska (Zakamarki), Marta Pyżyńska-Wójtowicz (Zakamarki) i Katarzyna Podhorska (Marginesy).

5. Zwycięskie listy zostaną opublikowane na fanpage’ach Zakamarków i Marginesów na portalu Facebook.

6. Nagroda zostanie wysłana przez Wydawnictwo Zakamarki na jego koszt. Nagroda przepada w sytuacji podania przez uczestnika błędnych danych.

7. Wysyłamy nagrody tylko na terenie Polski.

8. Reklamacje dotyczące odbioru nagród lub innych elementów konkursu należy przesyłać w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości na adres organizatora. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą przez organizatora rozpatrywane.

9. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża tym samym zgodę na jego zasady oraz na umieszczenie swoich danych osobowych w adresowej bazie danych organizatora, a także na ich dalsze wykorzystanie i przetwarzanie w celach marketingowych.

10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy polskiego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.