Mój przyjaciel Percy, Buffalo Bill i ja – PREMIERA