KONKURS: Ja, przyroda, ekologia, życie… (wznowienie)


JA, PRZYRODA, EKOLOGIA, ŻYCIE…
Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych
i nauczycieli bibliotekarzy oraz ich uczniów

 

Wydawnictwo Zakamarki oraz Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu wznawiają konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych oraz bibliotekarzy szkolnych oraz ich uczniów na projekt edukacyjny dotyczący funkcjonowania człowieka w przyrodzie.

Temat:

Określenie EKOLOGIA to połączenie greckich słów „oikos”, które oznacza DOM  i „logia”, które oznacza NAUKĘ. Ta etymologia podpowiada, że EKOLOGIA to dziedzina nauki o domu, czyli o otaczającym środowisku, miejscu, które zamieszkują żywe organizmy, gdzie się rozwijają, ewoluują i zawierają różne relacje.

Ekologia bada i analizuje powiązania zachodzące w świecie przyrody – między organizmami żywymi a otaczającym je środowiskiem.

Ekologia to także funkcjonowanie człowieka w przyrodzie, to ważna misja i zadanie dla ludzi, dla nas – ochrona środowiska, dbanie o ziemię, o powietrze, o wodę, o rośliny i zwierzęta.

Zachęcamy do zaczerpnięcia inspiracji z książek i do pochylenia się nad tym tematem – do rozmowy, zabawy i działań z dziećmi i młodzieżą.

Opis projektu i cele:

Zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i nauczycieli bibliotekarzy do przygotowania projektu edukacyjnego, w którym poruszone zostaną kwestie związane z relacją człowiek-środowisko. Może to być dedykowana lekcja, spotkanie, debata, sadzenie drzew, zakładanie ogródka, zadanie plastyczne, wystawa, gra lub konkurs, np. na najbardziej zieloną klasę lub mistrza wiedzy ekologicznej.

Inspiracji należy szukać w książkach Wydawnictwa Zakamarki, z których wiele dotyka tematyki przyrodniczej i relacji człowieka z przyrodą. Znajdźcie w którejś z książek punkt wyjścia, a potem puśćcie wodze fantazji – inwencja należy do Was!

Celem projektu jest uświadomienie dzieciom, że mają wpływ na stan środowiska naturalnego w swoim miejscu zamieszkania, w szkole, w klasie, że mogą podejmować działania na jego rzecz.

Dzięki projektowi uczniowie poznają dostępne sobie zachowania proekologiczne, takie jak np. redukcja i segregacja śmieci, wyrobienie nawyków zero-waste, tworzenie nowych przedmiotów z recyklingowych materiałów, świadomy wybór opakowania, sadzenie drzew, uprawa własnych warzyw, przygotowanie (i używanie!) własnej płóciennej torby na zakupy itp.

Listę książek, z których można czerpać inspirację, znajdziecie w Regulaminie Konkursu na www.zakamarki.pl.

Książki są dostępne w bibliotekach, można je również zamówić z rabatem 40% pod adresem: handlowy@zakamarki.pl.

Przygotowanie i realizacja działania:

W zadaniu może wziąć udział klasa pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza lub grupa uczniów skupiona przy bibliotece szkolnej pod opieką nauczyciela lub bibliotekarza. W jednej szkole może być realizowanych kilka projektów, każdy z inną klasą lub grupą.

Pracą konkursową będzie opis zrealizowanego działania i jego efektów wraz z dokumentacją wizualną.

Czas realizacji zadania: rok szkolny 2020/2021.

Termin nadsyłania pracy konkursowej upływa 30 kwietnia 2021 roku.
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2021 roku.

Nagrodami w konkursie są książki Wydawnictwa Zakamarki (niektóre z autografami autorów), a dla nauczycieli – książki metodyczne.

Ważne: przed przystąpieniem do konkursu prosimy przeczytać regulamin!

Organizatorzy:

Wydawnictwo Zakamarki od ponad 12 lat zajmuje się wprowadzaniem na polski rynek czytelniczy szwedzkich, a od 7 lat także francuskich książek dla dzieci. Podstawową zasadą Wydawnictwa Zakamarki jest publikowanie książek z wartościową treścią, dopracowanym językiem i dobrą, niesztampową ilustracją. Nasze książki tworzone są z pasją, humorem i indywidualizmem, nie pod dyktando komercyjnej mody.

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Posiada akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nr 110.2.4.2015. Jego celem działania jest doskonalenie zawodowe nauczycieli szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem doradców metodycznych, oświatowej kadry kierowniczej, pracowników nadzoru pedagogicznego oraz pracowników jednostek samorządu terytorialnego.

k) FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

Tytuł Projektu ……………………………………………………………………………………………………………………

Książka(i) Zakamarków, która(e) posłużyła(y) za inspirację …………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły ……………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Klasa / Grupa (która, liczba uczniów) …………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko koordynatora ………………………………………………………………………………………..

Telefon i adres mailowy ………………………………………………………………………………………………….