KONKURS: Drzewo jest warte więcej niż jego drewno

DRZEWO JEST WARTE WIĘCEJ NIŻ JEGO DREWNO

Konkurs-projekt dla uczniów szkół podstawowych
oraz grup przedszkolnych dzieci w wieku 5 do 6 lat

pod kierunkiem nauczycieli i bibliotekarzy

Wydawnictwo Zakamarki
oraz
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu
ogłaszają konkurs na ekologiczny projekt edukacyjny.

Konkurs inspirowany jest książką
Wangari Maathai – kobieta, która posadziła miliony drzew*,
przybliżającą postać kenijskiej działaczki ekologicznej,
która za swoje zaangażowanie w obronę lasów i zalesianie
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla.

Zadanie konkursowe dotyczy roli i wartości drzew
oraz funkcjonowania człowieka w przyrodzie.
Ma skierować uwagę młodych na obowiązki
związane z ochroną środowiska –
wzbudzić w nich troskę o ziemię, powietrze, wodę,
rośliny i zwierzęta, a w szczególności o drzewa.

Konkurs skierowany jest do klas, a także grup
skupionych wokół bibliotek szkolnych pod opieką
nauczycieli i bibliotekarzy.
W jednej szkole/przedszkolu może być realizowanych kilka projektów,
każdy z inną klasą lub grupą.

Projekt powinien obejmować następujące etapy:

I. Praca z książką Wangari Maathai – kobieta, która posadziła miliony drzew
dzieci poznają postać Wangari Maathai oraz przesłanie książki.

II. Pogłębienie tematu ekologicznego związanego z drzewami / lasem,
np. spotkanie z przyrodnikiem / dendrologiem / leśnikiem,
warsztaty edukacyjne, nauka rozpoznawania drzew, wycieczka do lasu itp.

III. Posadzenie przynajmniej jednego drzewa (na wiosnę)
i objęcie go opieką LUB znalezienie w okolicy drzewa
spełniającego kryteria pomnika przyrody i zgłoszenie go do gminy.

Pracą Konkursową będzie opis zrealizowanych działań wraz z dokumentacją wizualną.
Oceniane będą: sposób realizacji projektu (pomysł, wartość merytoryczna,
atrakcyjność dla dzieci, ich zaangażowanie) oraz jego wymierne efekty.

Termin nadsyłania Pracy Konkursowej upływa 30 kwietnia 2024.
Wyniki zostaną ogłoszone do 31 maja 2024.
Nagrodami w konkursie są zestawy książek oraz NIESPODZIANKA.

Ważne! Przed przystąpieniem do projektu należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu

* Książka możliwa do nabycia przez uczestników konkursu z rabatem 50% od ceny okładkowej.

 

Formularz zgłoszeniowy
Tytuł Projektu:
Nazwa i adres szkoły/przedszkola:
Klasa / Grupa (która, liczba dzieci):
Imię i nazwisko koordynatora:
Telefon i adres mailowy: