Jarmark Bożonarodzeniowy w Szreniawie

W niedzielę 18 grudnia 2022 od godz. 10:00 do 16:00
zapraszamy na Jarmark Bożonarodzeniowy
do Muzeum Narodowego Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie.

Będą warsztaty, spektakl, koncert,
szopka z żywymi zwierzętami…
I Zakamarkowe książki w dobrych cenach!

Muzeum Narodowe Rolnictwa
i Przemysłu Rolno-Spożywczego
ul. Dworcowa 5
Szreniawa