Filip i mama, która zapomniała w Rzeszowie

W czwartek 20 czerwca o godz. 17:00
zapraszamy do Filii nr 4 WiMBP w Rzeszowie
na Bajkowy Klub Malucha i spotkanie
z książką Filip i mama, która zapomniała.

W programie głośne czytanie,
rozmowy z dziećmi i zajęcia plastyczne.
Spotkanie poprowadzi Ula Sobol
– mama Filipa i Lenki.

Filia nr 4 WiMBP
ul. Ofiar Katynia 15
Rzeszów