Ferie z Ideownią

Ideownia zaprasza odkrywców i małych detektywów z Poznania
na detektywistyczne ferie z Lassem i Mają.
Półkolonie dla tych, którzy lubią szukać, tropić i badać.
Zajęcia prowadzone na postawie książek z serii
Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai.

Miejsce i data I turnusu:
16-20.02
os. Powstańców Warszawy 6Ł

Miejsce i data II turnusu: 
23-27.02
ul. Różana 22/2

Zajęcia trwają codziennie od godz.7:30 do 16:30.
Ferie przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-10 lat.

Koszt całego turnusu: 350 zł.

Szczegóły na temat ferii na www.ideownia.pl