Dziwne zwierzęta – spektakl

W sobotę 1 lutego o godz. 11:00 i 13:00
zapraszamy na spektakl
Dziwne zwierzęta
na podstawie książki
Lotty Olsson o tym samym tytule.

Bilety 20 zł
(jeśli z jednej rodziny przychodzi więcej niż 2 osoby,
to dwie pierwsze osoby płacą 20 zł, a każda kolejna 10 zł).
Konieczna wcześniejsza rezerwacja miejsc.
Rezerwacja: julia@fundacjamdk.pl lub tel. 696 310 592.

Fundacja Mały Dom Kultury
ul. Zamkowa 3/4
Poznań
www.mdk.krzyk.pl

——————————————————

TEATR SYTUACJE GRUPA
DZIWNE ZWIERZĘTA

Scenariusz na podstawie książki
Lotty Olsson Dziwne zwierzęta
w tłumaczeniu Agnieszki Stróżyk.

Pomiędzy niezwykłością a osobliwością.
Pomiędzy szczególnością a cudacznością.
Pomiędzy śmiesznością a przedziwnością.
Pomiędzy innością a obcością.
Pomiędzy dziwactwem a wariactwem.
Pomiędzy egzotyką a groteską.
Istnieje dziwność.

Co jest dziwne i kto jest dziwny?
Kto jest najdziwniejszy? I dlaczego?
Wnioski są zadziwiające i bardzo przyjemne.
To, co jest od nas inne, co się od nas różni,
bardzo często powoduje nasz strach,
który może przejawiać się na różne sposoby
– nie dotykam, omijam, oddalam się
od dziwności, wyśmiewam, niszczę.
Inność może wydawać się niebezpieczna.
Mrówkojad z orzesznicą, bohaterowie spektaklu,
dochodzą jednak do innych, dużo
bardziej satysfakcjonujących wniosków.

Dziwne zwierzęta to przedstawienie
dla dzieci w wieku 4 do 10 lat.

Więcej informacji o Teatrze Sytuacje Grupa
i przedstawieniu www.mdk.krzyk.pl.