Sosrodzice.pl

Sosrodzice.pl to portal dla rodziców promujący racjonalne rodzicielstwo, bez wpadania w skrajności, uwzględniający potrzeby dziecka, ale
również możliwości i oczekiwania rodzica.