Poznań w chuście

Stowarzyszenie istnieje od początku 2010 roku. Ma na celu m.in. propagowanie bezpiecznych i wygodnych metod noszenia dzieci czy
propagowanie „rodzicielstwa bliskości”.