Las Sztuki

Fundacja powstała w Szczecinie w celu rozpowszechniania sztuki oraz inicjowania przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i dorosłych.
Koncentruje się na poszukiwaniu i promowaniu twórców profesjonalnych oraz amatorów, kreowaniu wydarzeń artystycznych, edukacji oraz propagowaniu szeroko rozumianej świadomości ekologicznej.