Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku

Organizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie TILLSAMMANS. Stowarzyszenie ma na celu popularyzować szeroko pojętą kulturę, historię, sztukę, literaturę, muzykę, film, teatr, język, edukację i inne osiągnięcia naukowo-techniczne i gospodarcze, obyczajowe, kuchnię oraz życie codzienne Szwecji i Skandynawii.