Organizacje

 1. Komitet Ochrony Praw Dziecka

  To organizacja pozarządowa. Misją KOPD jest ochrona praw i interesów dziecka. Głównym celem KOPD jest pomoc dziecku krzywdzonemu i jego rodzinie. Oferta adresowana jest do rodzin i w szerokim zakresie do dzieci - ofiar przemocy emocjonalnej, fizycznej i seksualnej oraz zaniedbań i niewłaściwej opieki.
 2. Fundacja Bullerbyn

  To fundacja na rzecz wspólnoty dzieci i dorosłych, której cele polegają na wspieraniu i realizowaniu projektów, odtwarzających i podtrzymujących więzi międzypokoleniowe oraz umacniających dobre, prawidłowe relacje w rodzinie i w szkole. Misję Fundacji widzimy w działaniach wspomagających współpracę rodziców, wychowawców, nauczycieli i dzieci, opartą na wzajemnym szacunku i zaufaniu do dziecka.
 3. Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren

  To organizacją pozarządową, która ponad 16 lat realizuje projekty o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym w obszarze wsparcia rozwoju i edukacji małego dziecka, łącząc nowoczesną wiedzę i praktykę psychologiczno-pedagogiczną z doświadczeniem.
 4. Nordalia

  To doroczna prezentacja krajów skandynawskich w kilkunastu miastach południa Polski, skierowana zarówno do dorosłych, jak i dzieci i młodzieży.
 5. Duński Instutut Kultury

  Duński Instytut Kultury jest pozarządową, niezależną organizacją typu non-profit. Powstał w 1940 roku. Siedziba główna mieści się w Kopenhadze. W Polsce Instytut działa od 1994 roku. Zajmuje się m.in. organizowaniem i współorganizowaniem wystaw, koncertów, pokazów filmowych, spotkań literackich, np. projektu Tabu w sztuce dla dzieci.
 6. Centrum Sztuki Dziecka

  Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu jest instytucją kultury działającą już od prawie 30 lat. Prowadzi wszechstronne i interdyscyplinarne działania w obszarze kultury dla dzieci i młodzieży. Do zadań statutowych Centrum należy organizacja Biennale Sztuki dla Dziecka, Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! oraz realizacja projektów edukacyjnych i artystycznych.
 7. Gdańsk czyta dzieciom

  Raz w miesiącu – w sobotę lub niedzielę – w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku, wspólne czytanie wartościowych i pięknie ilustrowanych książek. Spotkanie trwa ok. 50 minut. Po wspólnej lekturze krótka dyskusja i warsztaty. Spotkania dla całych rodzin.
 8. IBBY Polska Sekcja

  IBBY - International Board on Books for Young People – jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się promocją literatury dziecięcej i młodzieżowej. Została założona w Zurychu w 1953 roku. Obecnie składa się z 70 sekcji działających w różnych państwach na świecie. Polska sekcja istnieje od 1974 roku.
 9. Dni Kultury Szwedzkiej na Dolnym Śląsku

  Organizowane przez Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie TILLSAMMANS. Stowarzyszenie ma na celu popularyzować szeroko pojętą kulturę, historię, sztukę, literaturę, muzykę, film, teatr, język, edukację i inne osiągnięcia naukowo-techniczne i gospodarcze, obyczajowe, kuchnię oraz życie codzienne Szwecji i Skandynawii.
 10. TEDxPoznań

  TEDx Poznań to lokalny, niezależnie organizowany event na licencji TED. Nie jest to oficjalny TED Conference, ale TEDx Conference – globalna inicjatywa gdzie w setkach miast na świecie fani organizują lokalne eventy, podczas których wspólnie oglądają TED Talks oraz zapraszają prelegentów.
 11. Poznań w chuście

  Stowarzyszenie istnieje od początku 2010 roku. Ma na celu m.in. propagowanie bezpiecznych i wygodnych metod noszenia dzieci czy propagowanie „rodzicielstwa bliskości”.
 12. Drużyna Szpiku

  Drużyna Szpiku to grupa wolontariuszy działających bezinteresownie, z potrzeby serca na rzecz osób chorych na nowotwory krwi w szczególności na białaczki. Gotowość niesienia pomocy to nadrzędny cel Drużyny.
 13. Animalia

  Fundacja, która pomaga porzuconym psom i kotom znaleźć nowe domy.
 14. Las Sztuki

  Fundacja powstała w Szczecinie w celu rozpowszechniania sztuki oraz inicjowania przedsięwzięć kulturalnych dla dzieci i dorosłych. Koncentruje się na poszukiwaniu i promowaniu twórców profesjonalnych oraz amatorów, kreowaniu wydarzeń artystycznych, edukacji oraz propagowaniu szeroko rozumianej świadomości ekologicznej.
 15. Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli

  OCDN to firma oferująca kursy e-learningowe, szkolenia stacjonarne i szkolenia dla rad pedagogicznych. Stara się, aby nauczyciele nie tylko poszerzyli swoją wiedzę, ale co najważniejsze, zdobyli konkretne umiejętności. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w atrakcyjnej formie warsztatowej. Kursy e-learningowe są wzbogacone o filmy instruktażowe oraz ćwiczenia i notatki, które zostały opracowane przez doświadczone osoby, wykorzystujące nowe technologie w codziennej pracy dydaktycznej.