newsletter

Chcę otrzymywać newsletter Zakamarków
kontakt
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o.
ul. Romana Maya 1
61-371 Poznań

tel. +48 61 853 41 41

MAPKA

Pierwsza brama wjazdowa po skręcie ze Starołęckiej w Romana Maya
(trzeba przejechać pod rurami, uwaga na tramwaj!!!).
Za bramą prosto, aż do budynku z żółtą fasadą po lewej stronie.
Przed żółtym budynkiem skręcić w lewo, jechać wzdłuż budynku,
ostatni magazyn po prawej to Zakamarki, a za rogiem wejście do biura.
Możliwy również wjazd od ulicy Hetmańskiej.
Księgarnia internetowa i zamówienia:
handlowy@zakamarki.pl
Katarzyna Skalska
dyrektor i redaktor naczelna
501 216 549
katarzyna.skalska@zakamarki.pl
Natalia Walkowiak
dyrektor handlowa
512 464 518
natalia.walkowiak@zakamarki.pl
Karolina Rutkowska
dział handlowy
505 697 996
handlowy@zakamarki.pl

Klaudia Gil
dział handlowy (księgarnia internetowa)
512 672 844
handlowy@zakamarki.pl
Beata Witoń
promocja, marketing i PR
780 145 120
beata.witon@zakamarki.pl
Anna Borzeskowska
promocja, marketing i PR
513 340 768
anna.borzeskowska@zakamarki.pl
Olga Kromuszczyńska
promocja, marketing i PR
501 216 928
olga.kromuszczynska@zakamarki.pl
-------------------------------------------
Wydawnictwo Zakamarki Sp. z o.o. wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000283685, kapitał zakładowy 250.000 zł wniesiony w całości, NIP: 778-144-36-34.